Bakır Katalizör

Açıklama

Bakır Katalizör:

TMC-3/1 katalizörleri birlikte çökeltme tipi katalizörlerdir. CuO, ZnO, Al2O3 oksit formlarında sağlanırlar. Aktif bileşen metalik bakırdır. Sezyum bileşiklerinin varlığı, yüksek katalizör seçiciliğini garanti ederken, potasyum bileşiklerinin eklenmesi katalitik birikintinin toksinlere karşı direncini arttırır. Oluşan katalizörün aktif maddesi, reaktörde gerçekleştirilen bir indirgeme işlemiyle elde edilir.

 

Bakır katalizör TMC-3 / 1’in temel özellikleri şunları içerir:

  • Yüksek ve istikrarlı performans,
  • Seçicilik,
  • Yüksek mekanik dayanım,
  • Düşük akış direnci,
  • Uzun ömür.
KFT MAKİNE Bizi Ara
KFT MAKİNE WhatsApp
KFT MAKİNE Konum