Demir Katalizör

Açıklama

Demir Katalizör

PS-3-INS katalizörleri, kaynaşmış katalizörlerdir. İki tip katalizör mevcuttur: oksit formunda (PS-3-INS) veya önceden indirgenmiş (PS-3-INS-R). Katalizörün bileşimi şunları içerir: K2O, Al2O3, MgO, CaO, SiO2 ve katalizör tipine bağlı olarak oksit veya metalik formda demir. Katalizörün aktif durumu, bir indirgeme işlemiyle elde edilir
Demir katalizörlerinin temel özellikleri şunlardır:

  • Yüksek ve istikrarlı performans,
  • Seçicilik,
  • Yüksek mekanik dayanım,
  • Düşük akış direnci,
  • Uzun ömür.
KFT MAKİNE Bizi Ara
KFT MAKİNE WhatsApp
KFT MAKİNE Konum